Hulpvraag
FIVE2CONNECT kan betrokken worden wanneer er een hulpvraag ligt, of wanneer meedenken een wens is en de hulpvraag nog niet concreet is. Het advies dat wij geven is gericht op het hele systeem (denk aan ouders/verzorgers, leerkrachten en andere belangrijke personen), zodat er een draagvlak is om tot een blijvende oplossing te komen.
Note: FIVE2CONNECT hanteert een uitsluitingscriteria. Voor vragen hierover kunt u ons contactformulier invullen.

Casuïstiek bespreking
Wij kunnen benaderd worden om mee te denken of deel te nemen in casuïstiek of andere overlegvormen. Indien er casuïstiek besprekingen zijn, sluiten we hierbij aan. Indien casuïstiek besprekingen nog niet een bekend onderdeel zijn, kunnen wij dit opzetten en met regelmaat uitvoeren. Tijdens casuïstiek wordt één cliënt/leerling of meerdere leerlingen volledig besproken. De vorm en samenstelling kunnen verschillend zijn. Afhankelijk van de wens en behoefte kunnen wij inspelen op wat nodig is.

Werkbegeleiding
Het bieden van werkbegeleiding is tevens een middel wat FIVE2CONNECT kan inzetten. Hierin wordt er met elkaar gekeken om de vraag die er ligt rondom een cliënt/leerling en/of zijn systeem nog specifieker te maken en samen op zoek te gaan naar het beantwoorden van de vraag. De werkbegeleider kan tijdens werkbegeleiding degene uitdagen om hierin ook naar zichzelf te kijken en de invloed van eigen denken, voelen en handelen mee te nemen. Tips en tricks kunnen dan ook onderdeel zijn van de begeleiding.