Individuele behandelingen
FIVE2CONNECT kan verschillende individuele behandelingen aanbieden. De doelgroep die wij kunnen bedienen is divers, van enkelvoudige tot meervoudige complexe (forensische) problematiek. Voorafgaand aan het inzetten van een behandeling, zal een intakegesprek plaatsvinden. Het doel van het gesprek is om er samen achter te komen wat er precies speelt en elkaar beter te leren kennen. We kijken waar je last van hebt, hoe lang het speelt, welke oorzaken hieraan ten grondslag kunnen liggen en welke gevolgen het met zich meebrengt. Na de intake gaan wij in overleg of wij je met jouw huidige hulpvraag de juiste zorg kunnen bieden. Indien wij van mening zijn dat dit zo is, dan zullen wij ons advies, de vorm en de geschatte duur met jou bespreken. Indien we onderlinge overeenstemming hebben, bespreken we wanneer we gaan starten.  

Behandelvormen die wij aanbieden zijn onder andere cognitieve gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR, gericht op enkelvoudig trauma) en steunende structurerende therapie. De CGT is een denk en doe therapie, welke geschikt is voor uiteenlopende sociaal-emotionele problemen. Het kan toegepast worden bij allerlei soorten klachten die met denken en voelen te maken hebben, zoals opstandig en agressief gedrag, depressieve klachten en angstproblemen. EMDR kan ingezet worden wanneer je last blijft houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval of geweld. Klachten die je kunt ervaren zijn herinneringen aan de vervelende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende flashbacks, herbelevingen en nachtmerries. Andere klachten die veelal voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Bij steunend structurerende therapie besteden we zowel aandacht aan je mogelijkheden en talenten als aan hetgeen je lastiger vindt. We onderzoeken de manier waarop jij met (moeilijke) situaties omgaat en de keuzes die je maakt. Het doel hiervan is om samen te zoeken naar een oplossing voor datgene waar je tegen aanloopt en we ook je talenten die je bezit uitvergroten. Het samen oppakken van praktische zaken, maar ook het bespreken met elkaar van de manier waarop je leeft, kunnen onderdelen zijn die voorkomen tijdens de gesprekken. 

Systeembehandelingen
Gesprekken gericht op de cliënt/leerling zelf en het systeem van de cliënt/leerling is een middel waar FIVE2CONNECT mee bekend is. Wij zijn van mening dat ondersteuning / behandeling zich merendeels niet alleen moet richten op het individu, maar breder, waarbij het essentieel is om het systeem te betrekken.