Passend traject
FIVE2CONNECT kan haar coaching richten op leerlingen (kinderen, jongeren, adolescenten) en ouders/verzorgers. De doelgroep die wij kunnen bedienen is divers, van enkelvoudige tot meervoudige complexe (forensische) problematiek. Voor docenten, ondersteunend personeel, begeleiders passend onderwijs en netwerkpartners kan er tevens bespreekbaar gemaakt worden of coaching (on the job) een meerwaarde is.
Coaching is een traject waar we de duur, intensiteit en vorm (individueel/ groepsverband) in gezamenlijkheid vaststellen. Onderwerpen die binnen onze coaching aan bod komen, kunnen verschillend van aard zijn. Denk aan emotieregulatie, groepsdynamica, invulling van vrije tijd, onderzoeken van behandelmotivatie, psycho-educatie, relaties, seksualiteit, veiligheid, zelfbeeld en zelfvertrouwen.Samen zullen wij de behoefte verkennen, zodat er een passend traject kan worden ingezet. Een traject kan verschillen van één gesprek tot meerdere gesprekken met een evaluatie en borgingsafspraken. Wij geloven erin dat het borgen van de door ons samen ingezette interventie de sleutel is tot succes. 

Bejegeningsplan / Signaleringsplan
Een middel waarmee wij kunnen werken in onze coaching is het opstellen van een bejegeningsplan en een signaleringsplan. De opmaak van een bejegeningsplan is helpend om de cliënt/leerling in kwestie op de juiste manier te benaderen. Hierdoor zal er winst geboekt worden alleen al door de manier waarop er contact wordt gemaakt. Bij het opstellen van een signaleringsplan wordt er meer inzicht verkregen hoe emoties bij een cliënt/leerling kunnen oplopen en wat nodig is om emoties weer te doen afnemen. Het signaleringsplan zal ondersteunend zijn om signalen vroegtijdig te herkennen en hierop in te spelen. Ook geeft het de cliënt/leerling zelf meer inzicht in zijn eigen binnenwereld en tools om hiermee om te gaan.

Groepsdynamica
FIVE2CONNECT kan mee denken in het groepsdynamische proces. Wij bieden inzicht in de reden waarom iemand zich op een bepaalde manier opstelt in de klas en/of in een groep. Dit kunnen we visueel in kaart brengen, alsook bespreken welke bejegening hierin helpend kan zijn.