Missie
Onze missie is om kwetsbare cliënten/leerlingen binnen het (regulier) onderwijs te voorzien in hun ondersteuningsbehoeften en te voorkomen dat zij naar het speciaal onderwijs moeten gaan.
Wij zijn een multidisciplinair, multicultureel en realistisch team. We zijn transparant in wat we doen, waarom we het zo doen en in contact bouwen we een vertrouwensrelatie op. Jarenlang werken we met de meest complexe (forensische) doelgroep en willen middels vroegtijdig interveniëren voorkomen dat cliënten/leerlingen onder deze doelgroep gaan vallen. Elke cliënt/leerling en zijn systeem verdient een eerlijke kans, alsook de ondersteuning en behandeling die nodig is, zodat de cliënt/leerling zich kan blijven ontwikkelen binnen het regulier onderwijs. 

Visie
Wij willen vanaf het schooljaar 2020 onze diensten gaan inzetten bij verschillende (reguliere) onderwijssettingen. Het uitgangspunt van FIVE2CONNECT is om cliënten/leerlingen zo goed en lang als mogelijk onderwijs te laten volgen op het regulier onderwijs. Wij willen interveniëren bij de cliënten/leerlingen op school die tijdens een ZAT (zorg-advies-team) worden geagendeerd, omdat de eerste signalen met betrekking tot zorgelijk gedrag worden gedeeld. Dit met het oog op preventieve inzet, om de cliënten/leerlingen in hun ondersteuningsbehoeften te kunnen voorzien. We willen voorkomen dat een cliënt/leerling tussen het wal en het schip dreigt te raken, dan wel doorstroomt naar speciaal onderwijs. De kennis en expertise van FIVE2CONNECT is om vroegtijdig te kunnen signaleren, om achter het gedrag te kunnen kijken en om een analyse te maken van hetgeen speelt. Wij kunnen op meerdere leefgebieden en middels verschillende wijzen ondersteuning en behandeling bieden, waardoor wij zeer breed inzetbaar zijn. Middels onder andere training, consultatie, coaching, individuele,- en systeemgesprekken, zowel op individueel niveau als in groepsverband, kunnen wij onze diensten inzetten.