Hulpvraag
Wanneer de hulpvraag (nog niet) duidelijk is, kan FIVE2CONNECT observeren. Na een observatie worden de resultaten uitgewerkt en zal er een gesprek gepland worden om de bevindingen te delen. Na het bespreken van de bevindingen kan ervoor gekozen worden om een interventie in te zetten die aangeboden wordt door FIVE2CONNECT.

Middel
Een middel die wij als onderdeel van ons advies kunnen inzetten, is de inzet van observaties. Wij kunnen observeren in de klas, de vrije ruimte (pauzes), tijdens intervisie, casuïstiek, teamvergadering, in de thuissituatie en tijdens de vrije tijd.