FIVE2CONNECT biedt trainingen aan om een cliënt/leerling, ouder/verzorger, een (docenten) team of netwerkpartner handvaten te geven in bepaalde vraagstukken. We kunnen onze trainingen zowel individueel als in groepsverband aanbieden. De trainingen kunnen volgen op eventueel eerder gegeven advies (zie expertisecentrum-advies).

Cliënten / Leerlingen
De trainingen die we aan leerlingen kunnen bieden zijn onder andere:
Emotieregulatie
Groepsdynamica
Psycho-educatie
S T R E E T S Z
Seksualiteit
Social media
Sociale vaardigheidstraining
Zelfbeeld & zelfvertrouwen

Ouders / Verzorgers
De trainingen die we aan ouders/verzorgers kunnen bieden zijn onder andere:
Drill
Psycho-educatie
S T R E E T S Z
Social media

Docenten en ondersteunend personeel
De trainingen die we aan docenten & ondersteunend personeel kunnen bieden zijn onder andere:
Drill
Groepsdynamica
Psycho-educatie
S T R E E T S Z
Schemagerichte ‘mindset’
SORC-schema (Situatie, Organisme, Reactie & Consequenties)
Opstellen van bejegeningsplan / signaleringsplan
Opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Tips & tricks in het betrekken van het systeem


Netwerkpartners
De trainingen die we aan netwerkpartners kunnen bieden zijn onder andere:
Drill
Groepsdynamica
Psycho-educatie
S T R E E T S Z
Social media
Schemagerichte ‘mindset’
Opstellen van bejegeningsplan / signaleringsplan