FIVE2CONNECT biedt trainingen aan om een cliënt/leerling, een (school) team of netwerkpartner handvaten te geven in bepaalde vraagstukken. We kunnen onze trainingen zowel individueel als in groepsverband aanbieden. De trainingen kunnen volgen op eventueel eerder gegeven advies (zie expertisecentrum-advies). 

Cliënten / Leerlingen
De trainingen die we aan cliënten/leerlingen kunnen bieden zijn:
Betekenisgeving gedrag
Groepsdynamica
Sociale vaardigheidstraining
Schemagerichte mindset

(School)Team
De trainingen die we aan docenten & ondersteunend personeel kunnen bieden zijn:
Betekenisgeving gedrag
Drill
Groepsdynamica
Samenwerken
Schemagerichte mindset
SORC-schema (Situatie, Organisme, Reactie & Consequenties)
Streetsz

Netwerkpartners
De trainingen die we aan netwerkpartners kunnen bieden zijn:
Betekenisgeving gedrag
Drill
Groepsdynamica
Samenwerken
Streetsz
Schemagerichte mindset