FIVE2CONNECT biedt (ambulante) jeugdhulp, training, advies, begeleiding en behandeling aan jeugdigen en jongvolwassenen. De volgende criteria zijn van toepassing op de toelating tot behandeling en/of begeleiding:

  • Wonen: De cliënt heeft een stabiele woonsituatie.
  • Verslaving: De verslaving staat niet op de voorgrond van de hulpvraag.
  • Crisis: De cliënt is niet in een acute crisissituatie.
  • Meervoudige handicap: De cliënt heeft geen meervoudige handicap.
  • Psychiatrische problematiek: De cliënt heeft geen ernstige psychiatrische problematiek.

Toelichting

  • Wonen: Een stabiele woonsituatie is noodzakelijk om de behandeling goed te kunnen volgen.
  • Verslaving: Een verslaving die op de voorgrond staat, kan de behandeling bemoeilijken.
  • Crisis: In een acute crisissituatie is intensieve zorg nodig, die FIVE2CONNECT niet kan bieden.
  • Meervoudige handicap: Bij een meervoudige handicap is de hulpvraag vaak te complex voor ambulante zorg.
  • Psychiatrische problematiek: Ernstige psychiatrische problematiek kan de behandeling bemoeilijken of onmogelijk maken.

Uitzonderingen

In overleg met de directie van FIVE2CONNECT kunnen de uitsluitingscriteria worden opgeheven als de cliënt voldoende in staat is om de behandeling te volgen. De directie bestaat uit een GZ-psycholoog, orthopedagoog en ambulant hulpverleners. Collegiale toetsing met collega’s uit het werkveld behoort tot de mogelijkheden.