‘Uitwisseling is hier nauwelijks’

Bron: Het Parool
→ ACTIVIST GIDEON EVERDUIM EN VICEPREMIER KAJSA OLLONGREN OP HET ANTON DE KOMPLEIN. EVA PLEVIER

Allemaal met het doel de kansen van de kinderen uit de wijk langzaam maar zeker gelijk te trekken met die van kinderen uit de welvarende delen van de stad.

PATRICK MEERSHOEK

De heenwedstrijd was in juni, kort na de grote demonstratie in het Nelson Mandelapark. Gideon Everduim was een van de activisten die een uitnodiging kregen om in het Catshuis met Mark Rutte en Kajsa Ollongren van gedachten te wisselen over het vervolg van Black Lives Matter. Everduim: “Dat was een goed gesprek, maar we hebben ook gezegd: het is belangrijk dat jullie in de Bijlmer komen kijken.”

Dat gebeurde gisteren, wandelend, fietsend en pratend. Het werkbezoek begon op het Bindelmeer College, waar Everduim docent is en een van de aanjagers van een project dat de school en de buurt met elkaar moet verbinden. Onderwerpen als armoede, veiligheid en discriminatie worden samen aangepakt. Allemaal met het doel de kansen van de kinderen uit de wijk langzaam maar zeker gelijk te trekken met die van kinderen uit de welvarende delen van de stad.Geen uitwisseling

Kansen? Mogelijkheden, verbetert Everduim. “Kansen krijg je aangeboden,” vertelt hij Ollongren over de visie van zijn stichting For An Equal Society. “Dat noemen wij het Unicefsyndroom. Wij willen mogelijkheden voor onze kinderen om hun potentieel volledig te benutten. Als die mogelijkheden er zijn, komt de rest vanzelf.” Ollongren spreekt over de hobbels die kinderen uit Zuidoost te nemen hebben. “Racisme speelt daarbij een rol. Dat moeten we niet onder stoelen of banken steken, maar blijven benoemen.”

Na een wandeling door winkelcentrum Amsterdamse Poort gaat de tocht per fiets naar de andere kant van het spoor, traditioneel de kloof tussen arm en rijk. Aan de ene kant de Bijlmer met zijn hardnekkige problemen, aan de andere kant een kantorengebied waar financiële reuzen wonen. “Uitwisseling is er niet of nauwelijks,” vertelt Everduim. “De grote bedrijven zijn doorgaans gesloten bolwerken die wel in de Bijlmer zijn gevestigd, maar geen enkele binding hebben met het stadsdeel of de mensen die er wonen.”

Een voorbeeld: Everduim was enkele weken terug aanwezig bij een overleg op het hoofdkantoor van de Bijenkorf. Het gesprek vond plaats op verzoek van enkele jonge ontwerpers van kleding die door het warenhuis wordt verkocht. “De Bijenkorf had enkele weken na de demonstratie een steunbetuiging met Black Lives Matters op sociale media geplaatst. De ontwerpers vonden dat het daar niet bij kon blijven. Het gesprek daarover verliep, eh, nogal stroef. Het leek vooral bedoeld om de boot af te houden.”

Dat het ook anders kan, bewijst het bedrijf Startwell dat in het voormalige kantoor van Honeywell een verzamelgebouw voor start-ups heeft opgezet. De Vlaamse initiatiefnemer Tom de Raedt zoekt juist nadrukkelijk het contact met de buurt en heeft onder meer jonge kunstenaars uit de Bijlmer in huis gehaald om het gebouw op te hippen. Everduim is enthousiast: “Een corporate die zo nadrukkelijk onderdeel wil zijn van de Bijlmer, dat is niet eerder vertoond. Hier begint de verandering.”